Obchodné podmienky

Ako objednávať:

 • V internetovom obchode PLOTMARKET.sk môže zákazník nakupovať na základe vytvorenia platnej záväznej objednávky rôznymi formami:
 1. Ako registrovaný zákazník
 2. Ako neregistrovaný zákazník
 3. E-mailom, zaslaným na amonit@amonit.sk
 4. Telefonicky na 0911 626 452
 • Objednávka obsahuje povinné položky (označené *), ktoré je potrebné vyplniť, inak sa objednávka nemôže zrealizovať.
 • Ak dodacia a fakturačná adresa nie je rovnaká, je potrebné v objednávke tieto adresy presne vypísať.
 • Všetky prijaté objednávky od zákazníkov sú považované za záväzné.
 • Po prijatí objednávky je zákazník informovaný mailovou správou, príp. aj formou SMS.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. O tejto zmene však zákazníka budeme informovať vopred.

 

Spôsob platby za tovar:

 1. Poštovou šekovou poukážkou.
 2. Na faktúru so splatnosťou 14 dní pre zmluvných zákazníkov.
 3. Platbou vopred na účet.
 4. Platbou pri prevzatí tovaru (na dobierku).
 • Pri platbe vopred bude tovar rezervovaný. Zabalený a zaslaný však bude až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho.
 • Pri úhrade dobierkou bude tovar zaslaný ihneď po skompletizovaní objednaného tovaru v sklade.
 • Ku každej zásielke priloží predávajúci faktúru za tovar ako účtovný doklad.
 • V prípade objednania tovaru, ktorý sa bude vyrábať na zákazku alebo to bude dohodnuté vopred, účtujeme zálohu.
 • Zálohovú faktúru zašleme na vašu mailovú adresu.
 • Výroba sa začne až po pripísaní zálohovej platby na náš účet.

 

Zaisťovacie prostriedky

 • V prípade zmluvných zákazníkov pri nedodržaní lehoty splatnosti uvedenej na faktúre je kupujúci povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

 

Zľavy z ceny:

 • Pri objednávke nad 1.700 EUR bez DPH – náklady na dopravu na Slovensku a v Českej republike zadarmo.
 • Obchodníci, ktorí nakupujú od nás tovar pre ďalší maloobchodný predaj, majú možnosť nakupovať za veľkoobchodné ceny. Veľkoobchodné ceny sú určené cenníkom, ktorý získa obchodník po dohode o spolupráci.
 • Tento spôsob nákupu sa riadi ustanoveniami Veľkoobchodných podmienok.

 

Spôsob dodania tovaru:

 • Kuriérnou službou – doručenie priamo na adresu zákazníka, prípadne na adresu, ktorú uvedie v objednávke.
 • Osobným prevzatím tovaru v sklade v Bratislave, Stará Vajnorská 37. Kontakt na sklad: 0903 404 718
 • V prípade objednávky na dobierku je zákazník povinný tovar prevziať a zaplatiť. Ak tak neurobí, je povinný predávajúcemu uhradiť vzniknutú škodu a to všetky dopravné a súvisiace náklady.
 • Vyhradzujeme si právo na zmenu dopravných nákladov v prípade neštandardných zásielok alebo dodacích podmienok. Cenu dopravy v tomto prípade oznámime zákazníkovi pred dodaním.
 • Individuálne ceny dopravy sa určujú pri neštandartných rozmeroch, či vyššej hmotnosti zásielok. Týka sa to plotových prvkov, ktorých aspoň jeden z rozmerov presahuje 251 cm (napr. panely Tempofor v šírke 350 cm), tovar je vyrobený z ťažkých materiálov (napr. všetky typy betónových produktov) alebo sa jedná o zákazkovú výrobu (napr. drevené stĺpy, brány, prútené ploty, ap.). V takomto prípade informujeme zákazníka o dopravných nákladoch zvlášť. Zároveň neplatí doprava zadarmo pri objednávke nad 1.700 €.

 

Dodacia lehota:

 • Objednaný tovar bude dodaný obvykle do 1-2 pracovných dní od odoslania tovaru zo skladu.
 • O odoslaní tovaru budeme zákazníka informovať mailovou správou, telefonicky, príp. SMS.
 • Ak si zákazník objedná viac druhov tovaru a niektorý z nich nie je na sklade, zásielka sa pripraví a pošle až po dodaní všetkých tovarov na objednávke, ak sa nedohodne inak.
 • Ak však tovar nemáme v čase objednávky na sklade, termín dodania sa môže predĺžiť, maximálne však na 1 – 7 týždňov od prijatia platby, či prijatia objednávky na dobierku.
 • O prípadnom zdržaní vybavenia objednávky budeme zákazníka informovať, prípadne zákazníkovi ponúkneme inú alternatívu vyriešenia.
 • Ak nedokážeme vybaviť objednávku, vrátime zákazníkovi platbu za nezrealizovaný tovar.
 • V prípade, že do 2 dní od obdržania informácie o tom, že bol tovar zaslaný, zákazník tovar neobdrží, mal by nás na to upozorniť telefonicky 0911 626 452 alebo e-mailom: amonit@amonit.sk.

 

Cenník dopravy:

Spôsob dodania Objednávka nad 1700 € Objednávka do 1700 €
Kuriérom na Slovensko: Zadarmo 40 €
Poštový balík (do 15 ks) na Slovensko: Zadarmo 10 €
Kuriérom v Českej republike: Zadarmo 1 100 Kč
Dodanie v EÚ: Dohodou Dohodou
Nadrozmerné zásielky: Dohodou Dohodou

* Uvedené ceny sú bez DPH

 

PREVZATIE TOVARU V SKLADE
na adrese Stará Vajnorská 37, Bratislava (Kontakt: 0903 404 718)

 • Otváracie hodiny: v pracovné dni 8.00 – 16.30 hod.
 • Vyzdvihnutie tovaru sa môže uskutočniť iba na základe vopred zrealizovanej objednávky a po dohodnutí s dodávateľom.
 • Cena dodania: …0 EUR
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny poštovného a balného v prípade zmien cenníka služieb alebo podmienok dodania služby.

 

 

Pletivá – doprava a sklad:

Pletivá a doplnky majú špeciálne podmienky doručenia, z dôvodu ich rozmerov a hmotnosti. Platia preto pre ne iné podmienky dodania:

 • Objednaný tovar bude dodaný obvykle do 48 hodín od odoslania tovaru zo skladu.
 • O odoslaní tovaru budeme zákazníka informovať mailovou správou, príp. SMS.
 • Tovar si môže zákazník prevziať aj osobne. Adresa skladu s plotmi je: Sklad plotov: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, kontakt: 0903 404 718
 • Náklady na dopravu sa môžu určiť individuálne, podľa celkovej hmotnosti zásielky a cplatného cenníka prepravcu. Zákazníka o cene informujeme vopred.
 • Ďalšie podmienky platia rovnako ako pri iných druhoch tovaru.

 

Kontaktné a bankové údaje:

 • Kontaktné údaje: AMONIT s. r. o.
 • Sídlo spoločnosti: Hlavná 83/41, 925 28 Pusté Úľany
 • Sklad a predajňa plotov: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
 • Registrácia: Okresný súd Bratislava I., vložka č.: 50628/B, oddiel: Sro
 • IČO: 43983278
 • DIČ: 2022540322
 • IČ DPH: SK2022540322
 • E-mail: amonit@amonit.sk
 • Telefón: 0911 626 452

 

 • Bankové spojenie:
  Bankové spojenie na Slovensku:
  Tatra banka a.s.
  • Číslo účtu: 2627029893 / 1100
  • SWIFT Banky: TATRSKBX
  • IBAN: SK42 1100 0000 0026 2702 9893
 • Bankové spojenie pre Českú republiku:
  FIO banka
  • Pre platby v EUR:
  • Číslo účtu: 2300060768 / 2010
  • Pre platby v Kč:
  • Číslo účtu: 2500060770 / 2010
 • Variabilným symbolom platby je číslo objednávky

Storno objednávky:

 • Objednávku môže stornovať zákazník najneskôr 12 hodín po odoslaní objednávky, telefonicky +421 (0) 911 626 452 alebo e-mailom: amonit@amonit.sk
 • V zmysle zákona § 7 Zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zákazník právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy.
 • Bez uvedenia dôvodu nieje možné vrátiť tovar, ktorý už bol rozbalený.

 

 

Záručné a reklamačné podmienky:

 • Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba, určená zákonom (ObčZ) 24 mesiacov odo dňa nákupu. Záruka zaniká, ak bol tovar mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou zákazníka.
 • Predávajúci neručí za dodržanie dodacieho termínu v prípade zavinenia zo strany prepravnej spoločnosti.
 • Predávajúci neručí za prípadné nedodanie tovaru, ktoré bolo zapríčinené vinou výrobcu (distributéra) tovaru vinou nepredvídateľných okolností.
 • Pri reklamácii musí zákazník spolu s reklamovaným tovarom predložiť aj kópiu faktúry od AMONIT s.r.o.
 • Reklamáciu musí zákazník predložiť výhradne písomne.
 • Reklamácia musí obsahovať presný popis závady.
 • Telefonicky mu môžu byť poskytnuté iba informácie o spôsobe predloženia reklamácie a to v pracovných dňoch od 14.00 do 21.00 hod.
 • K reklamácii sa vyjadríme najneskôr do 30 dní.
 • Reklamovaný tovar je potrebné dodať na adresu: AMONIT s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
 • Oprávnená reklamácia bude vybavená formou výmenou tovaru za rovnaký alebo za iný tovar v rovnakej hodnote, prípadne vrátením ceny tovaru.

 

Výhrada vlastníckeho práva:

 • Vlastníctvo k veci prechádza až zaplatením jej ceny.
 • Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade ak nedôjde z jeho strany k uhradeniu faktúry predávajúci sa môže dožadovať vrátenia dodanej veci.

 

Ochrana osobných údajov:

 • Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení jeho neskorších zmien a doplnkov za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim.
 • Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné.
 • Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho.
 • Pri registrácii sa môže zákazník rozhodnúť, či súhlasí s prijímaním informácií a noviniek mailom alebo formou SMS od spoločnosti AMONIT s.r.o.(marketingové účely).
 • Ak si zákazník rozmyslí, že nechce dostávať mailové alebo SMS správy stačí ak sa mailovou správou odhlási z databáze a ďalšie správy už neobdrží.